Bazylika św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie


Bazylikę św. Katarzyny w Braniewie wznoszono i rozbudowywano w latach 1343-1442. W XIX w. postanowiono przekształcić ją na styl neogotycki. Na skutek wojny znacząca część kościoła została zniszczona, jednak dzięki ks. Tadeuszowi Brandysowi szybko ją odbudowano. Od 2001 r. kościół stał się bazyliką mniejszą.

Wieża bramna Zamku Biskupiego w Braniewie


Jako jedyna zachowała się ze zniszczonego Zamku w Braniewie. Utworzony pod koniec XIII w., spłonął w trakcie II wojny światowej i w roku 1958 został rozebrany. Ocalała wtedy wyłącznie wieża bramna, w której dziś znajduje się gotycka kaplica.

Kolegium Jezuitów w Braniewie


To jedna z ważniejszych szkół jezuickich w kraju, zajmująca się kształceniem przyszłych duchownych. W XVI w. jej wykonanie zlecił kardynał Stanisław Hozjusz. Od tego momentu budynek zaczął przyjmować jezuitów z różnych stron świata. W 1912 r. przekształcono go w Akademię Państwową.

Inne zabytki Braniewa


Przechadzając się po różnych dzielnicach Braniewa, warto zatrzymać się na moment przy ul. Kościuszki. Wśród zabytków w Braniewie znajdują się na tej ulicy domy pochodzące z XIX-XVI w., które były częściowo wznoszone na piwnicach. Ciekawymi zabytkami są także: Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Braniewie utworzone w latach 1722-1747, Kościół św. Trójcy powstały w XVI w. oraz Spichlerz Mariacki w Braniewie z wieku XVII.