Sorkwity – Bieńki (Dłużec)
Długość trasy: 13 km
Rodzaj trasy: rzeczno-jeziorowa
Stopień trudności: średniozaawansowana
Czas: 3-4 h
Opis: Spływ przez 4 jeziora: Lampackie, Lampasz, Kujno, Dłużec oraz 3 rzeki: Sobiepanka, Grabówka, Chmielówka.

Sorkwity – Babięta
Długość trasy: 23 km
Rodzaj trasy: rzeczno-jeziorowa
Stopień trudności: zaawansowana
Czas: 6-7 h
Opis: Spływ przez 5 jezior: Lampackie, Lampasz, Kujno, Dłużec, Białe oraz 6 rzek: Sobiepanka, Grabówka, Chmielówka, Dąbrówka, Gancka Struga, Babięcka Struga.

Bieńki – Spychowo
Długość trasy: 24 km
Rodzaj trasy: rzeczno-jeziorowa
Stopień trudności: zaawansowana
Czas: 6-7 h
Uwagi: Należy uwzględnić 2 przenoski kajaków: przy młynie w Babiętach oraz na śluzie Lalka.
Opis trasy: Spływ przez 5 jezior: Białe, Gant, Zyzdrój Wielki, Zyzdrój Mały i część jeziora Spychowskiego, 4 niewielkie rzeki: Dąbrówka, Gancka Struga, Babięcka Struga, Zyzdrój.

Babięta – Zgon
Długość trasy: 24 km
Rodzaj trasy: rzeczno-jeziorowa
Stopień trudności: zaawansowana
Czas: 6-7 h
Uwagi: Należy uwzględnić 1 przenoskę kajaków na śluzie Lalka znajdującej się przy końcu jeziora Zyzdrój Mały.
Opis trasy: Spływ przez 3 rzeki: Babięcka Struga, Zyzdrój, Spychowska Struga oraz 4 jeziora: Zyzdrój Wielki, Zyzdrój Mały, część jeziora Zdrużno i jezioro Uplik.
(MW / Fot. Pixabay/cc0)