Zamek biskupów w Reszlu
Warty odwiedzenia jest zamek biskupów warmińskich, w którym mieści się prywatny hotel z restauracją, muzeum oraz galeria. W zamku dominuje potężna baszta powstała z XV w. Znajduje się tutaj 8-kondygnacyjna wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę Mazur.

Rezerwat w Rybnie
Utworzony tutaj rezerwat Ostrów Tarczyński charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu oraz unikalną fauną i florą. Spotkamy tutaj wiele interesujących zespołów roślinnych oraz liczne gatunki ptaków, z którym nie sposób pominąć perkoza oraz puszczyka. W rejonie znajdują się liczne torfowiska.

Granica w Prostkach
Jest to jedno z nielicznych miejsc, gdzie zachował się zabytkowy słup graniczny z 1545 roku. To tutaj przebiegał Międzynarodowy Szlak Tatarski - dziś można pokonać go pieszo lub rowerem. Na trasie napotkamy na drewniany kościół wybudowany w 1667 roku. W kościele natomiast warto zobaczyć powstałe w 1799 roku organy.