Warmińsko - mazurska Baza Informacji Lokalnej jest internetowym bankiem wiedzy, zasobem informacji o miejscowościach, powiatach i województwie warmińsko-mazurskim. Informacji niezbędnych ich mieszkańcom w codziennym życiu. W zakresie podstawowym stanowić ją będą różne praktyczne informacje.

Niezwykle duży nacisk kładziony jest na rozwój baz poszczególnych jednostek administracyjnych naszego województwa a poprzez to na wzrost przydatności serwisu. Chcemy realizować to przez bardzo częste, jak najbardziej precyzyjne i pochodzące bezpośrednio ze środowisk, których dotyczą, aktualizacje informacji oraz eliminację wiadomości nieaktualnych. Bazy Informacji Lokalnej aktualizują ich mieszkańcy - są to pracownicy urzędów, jak również bibliotekarze - osoby przygotowane i realizujące w codziennej pracy zarządzanie szeroko pojętą informacją o otaczającym nas świecie.