Warmińsko - mazurska Baza Informacji Lokalnej jest internetowym bankiem wiedzy o województwie warmińsko-mazurskim

Warmińsko - mazurska Baza Informacji Lokalnej jest internetowym bankiem wiedzy, zasobem informacji o miejscowościach, powiatach i województwie warmińsko-mazurskim. Informacji niezbędnych ich mieszkańcom w codziennym życiu. W zakresie podstawowym stanowić ją będą różne praktyczne informacje.

Czytaj więcej